Veel gestelde vragen

Wat is haptonomie?

Haptonomie is de leer van het menselijk gevoelsleven. We zijn het denken zo aangeleerd, dat we soms vergeten dat we ook nog van alles kunnen voelen. In de haptonomie wordt ons vermogen om te voelen aangesproken, waardoor het denken en het voelen samen richting kunnen geven aan de keuzes die je in het leven maakt.

Letterlijk betekent haptonomie de leer van menselijke emoties en het gevoelsleven.

Wat is haptotherapie?

Met haptotherapie kan je weer leren ervaren dat je lichaam een heleboel te vertellen heeft. Opmerken wat goed voor je voelt of juist wat niet en daarnaar leert durven luisteren en handelen. Het uitgangspunt is niet zo zeer ‘wat vind ik er van’, maar ‘wat doet iets met me’.

Waarom zou je een haptoherapeut bezoeken?

Haptotherapie valt onder lichaamsgerichte therapie. Bij deze therapieën wordt het lichaam als uitgangspunt gebruikt om lekkerder in je vel te zitten. Met behulp van de haptotherapeut leer je om nog niet geuite gevoelens en emoties te ontdekken, te accepteren en te verwerken. Dit leidt tot een toename van zelfvertrouwen!

De haptotherapie helpt jou om meer open te staan voor gevoelens en gedachten en met minder stress door het leven te gaan. Je kunt op een effectieve manier afrekenen met de stress die je voelt in bijvoorbeeld nek, schouders of onderrug. Een bezoekje aan de haptotherapeut kan dus voor veel mensen een goede stap zijn. Er zijn talloze voorbeelden te vinden van klachten die verholpen kunnen worden dankzij haptotherapie:

 • Moeite met het uiten van emoties
 • Een negatief zelfbeeld (minderwaardigheidscomplex)
 • Moeite hebben met intimiteit
 • Moeite met het opbouwen van relaties
 • Psychosomatische klachten
 • Angst en depressieve klachten
 • Te weinig contact met eigen gevoelens
 • Geen nee kunnen of durven zeggen (grenzen aangeven)

Een haptotherapeut is een professioneel opgeleide therapeut (HBO) met veel kennis van lichaam en geest, waaronder stress, burn-out en trauma. Haptotherapie kan als een zelfstandig traject worden gevolgd. Het kan ook een mooie aanvulling zijn op een traject bij bijvoorbeeld de psycholoog of psychiater.

Wat kun je verwachten?

Haptotherapie leert je te luisteren naar je gevoel. Als er veel tegenstellingen bestaan tussen verstand en gevoel, gaat het wringen. Letterlijk, in je lichaam. Je lichaam heeft je dus heel wat te vertellen.

De haptotherapeut helpt je om er achter te komen wat dat is, door gesprekken, oefeningen en aanraking.

Gevoelens overkomen je, daar kies je niet voor. Maar je kunt wel kiezen hoe je met die gevoelens omgaat. Met het besef dat je een keuze hebt, zet je de verandering in gang. Je staat steviger in je schoenen en je grenzen worden beter voelbaar. Voor jezelf, maar ook naar anderen.

Wat wordt verstaan onder directe aanraking tijdens de therapie?

Door middel van directe aanraking ga je ontdekken hoe je reageert, wat je voelt bij jezelf en hoe je reageert op contact met een ander. Je leert te voelen waar spanning of ongemak zit. Deze gevoelens (spanning) kunnen te maken hebben met onverwerkte of niet goed geuite (onderdrukte) emoties, die door aanraking een weg naar buiten proberen te vinden.

Directe aanraking maakt je bewust van jezelf, van je eigen ik. En je wordt je bewust van hoe je omgaat met nabijheid van anderen. Je kunt je grenzen en je eigen verlangens waarnemen.

Hoe lang duurt een traject van haptotherapie?

Dat hangt uiteraard af van de hulpvraag. Om de hulpvraag helder te krijgen, vindt eerst de intake plaats. De intake duurt 1 tot 3 sessies. In samenspraak bepalen we de behandeldoelen. Daarna begint de behandeling. Gemiddeld genomen ben je tussen de 8 á 12 sessies meer in staat om op eigen kracht en eigen koers verder te gaan. Hiervoor is geen richtlijn. Het gaat erom dat je je eigen tempo vindt. En soms duurt een behandelperiode langer, omdat patronen hardnekkiger zijn en dat door bijvoorbeeld trauma, bepaalde ervaringen diepe sporen hebben nagelaten.

Eén sessie duurt 50 minuten waarin er tijd wordt besteed aan:

  • Een gesprek
  • Enkele oefeningen
  • De reflectie daarop
  • Een concreet voornemen waar je mee aan de slag kunt, als je weer naar buiten loopt.

Ter afronding van het therapieproces, vindt er een afsluitende evaluatie plaats. Deze wordt van tevoren aangekondigd. Verslaglegging of overleg met de huisarts of een medebehandelaar, vindt altijd plaats in samenspraak met de cliënt. Zie voor meer informatie hierover de privacyverklaring.

Hoe kan ik mij aanmelden voor behandeling?
Je kan je telefonisch aanmelden op 06-55117858 of gebruik maken van het contactformulier.
Door wie word je begeleid?
De behandelingen worden gegeven door Martijn Roordink als GZ-Haptotherapeut en aangesloten bij de Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH).
Wat zijn de kosten en de vergoeding van de behandeling?
 • Haptotherapie (50-60 minuten) € 95,00
 • Haptotherapie lang (75 minuten) € 145,00
 • Haptotherapie  kort (25-30 minuten) € 65,00

Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen per verzekering.

Je kunt je verzekeren voor deze kosten door een aanvullende verzekering af te sluiten (alternatieve geneeswijze). Voor vergoeding van haptotherapie vanuit deze aanvullende module, hoef je niet eerst jouw eigen risico aan te spreken, deze geldt alleen voor vergoedingen vanuit de basisverzekering.

Gesloten
Is een verwijzing van een (huis)arts verplicht?

Nee: een verwijzing is niet verplicht. Je kan zonder verwijzing bij de praktijk terecht. De therapeut begint de intake met een screening; om te bepalen of de problemen zonder tussenkomst van een (huis)arts beoordeeld en behandeld mag worden. Soms is het nodig dat je alsnog naar de huisarts gaat voor een verwijzing of vervolgonderzoek.

Wat moet ik doen als ik verhinderd ben?

Als je verhinderd bent, dien je dat minimaal 48 uur van tevoren door te geven. Lukt dit niet, dan zal de reserveringstijd (50 minuten) in rekening worden gebracht (zie de betalingsvoorwaarden).

Je kan je telefonisch afmelden, via whatsapp of per e-mail naar: info@martijnroordink.nl. Telefonisch afmelden heeft de voorkeur.

Hoe gaan we om met uw privacy?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Je mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot die gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb daarnaast een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Lees hier de privacy verklaring.

Wat kan je doen als je onverhoopt een klacht over de behandeling hebt?

Ben je niet tevreden over de gang van zaken tijdens of rondom het therapieproces, dan vind ik dat uiteraard vervelend, maar hoor dat natuurlijk eerst graag zelf. Mocht het zo zijn dat we er samen niet uitkomen, dan kan je hier informatie vinden over de klachtenprocedure van de VVH.

Helpt haptotherapie bij burn-out?

Stressvolle situaties nemen je vaak helemaal in beslag. De oorzaken kunnen verschillend zijn, de uitwerking op jou is hetzelfde: je kunt er moeilijk van afstand van nemen, kunt slecht ontspannen en brandt langzaam op. Extreme vermoeidheid, een verminderd gevoel van eigenwaarde en je terugtrekken uit sociale contacten zijn enkele symptomen van een burn-out.

Haptotherapie kan dan uitkomst bieden. Haptotherapie draait om het op gang brengen van een proces: het verbeteren van de overeenstemming tussen denken, voelen en handelen. Zodat wat je voelt de belangrijkste informatiebron wordt voor je handelen, in plaats van je gedachtes of de verwachtingen uit je omgeving. Daardoor bied je stressvolle situaties beter het hoofd.

Helpt haptotherapie bij relatieproblemen?

Ieder mens start een relatie om gelukkig te worden met de ander. Wat de aard van de relatie ook is, een relatie zonder problemen bestaat niet. Door allerlei redenen kan de relatie onder druk komen te staan. Irritaties, ruzies, tegenslag, het verwerken van een trauma of verlies, botsende karakters. Vaak kom je er samen uit, maar soms lukt dat niet. Er valt dan een gevoel van veiligheid weg en je kunt of durft je niet meer te uiten. Er ontstaat zo onbegrip en afstand, en je weet niet meer precies wat er in de ander omgaat.

Haptotherapie kan dan uitkomst bieden. Haptotherapie bij relatieproblemen, gaat over het herstellen van het vermogen om oprecht en liefdevol contact aan te gaan.

Helpt haptotherapie als je niet in balans bent?

Als gevoel en verstand in balans zijn, doe je sneller wat je moet of wilt doen. Toch kan het zijn dat gevoelens en gedachten niet in overeenstemming zijn met het leven dat je leidt. Er kunnen lichamelijk en geestelijke klachten ontstaan: je voelt je niet op je plek, kunt moeilijker gevoelens uiten of herkennen, bent snel gestrest, verliest het vertrouwen in jezelf, of ervaart problemen rondom intimiteit en relaties.

Haptotherapie kan dan uitkomst bieden. Haptotherapie leert je voelen dat je lichaam je een heleboel vertelt. Over wat je wilt en wat je kompas is. Over wat goed voelt en wat niet en daar naar kunnen handelen.

Wat is het verschil tussen een haptonoom en een haptotherapeut?

Met haptonoom wordt degene aangeduid die binnen zijn eigen beroep op haptonomische grondslag werkt. Hij heeft uitsluitend een basisopleiding haptonomie gevolgd.

De haptotherapie is een therapievorm die in Nederland is ontstaan als een van de toepassingen van de haptonomie. Een haptotherapeut heeft een volledige beroepsopleiding gevolgd.

Martijn Roordink is GZ-Haptotherapeut en aangesloten bij de Vereniging voor Haptotherapeuten?

Word ik aangeraakt tijdens een sessie?

De aanraking maakt onderdeel uit van de behandeling. Het kunnen, durven en willen openen voor contact / aanraking, is altijd uw eigen keuze.

Al bij uw aanmelding via de telefoon kunt u een “ja” ervaren, een aarzeling of een “nee”.

Door praten óver gevoelens kan veel onderdrukt worden, ontkend of vermeden. Soms is alles al gezegd, of schieten woorden tekort. In stilte en in het werkelijke contact ontstaat ruimte om te voelen, zonder dat er over gepraat hóeft te worden. En dan kan er heel veel duidelijk worden.

Waarom naar de haptotherapeut en niet naar bijvoorbeeld de psycholoog of psychiater?

Met een psycholoog of psychiater kunt u praten over uw gevoelens en problemen waarbij u hulp nodig hebt. Door praten óver gevoelens kan veel onderdrukt worden, ontkend of vermeden. Soms is alles al gezegd, of schieten woorden tekort. In stilte en in het werkelijke contact ontstaat ruimte om te voelen, zonder dat er over gepraat hóeft te worden. En dan kan er heel veel duidelijk worden. Daar kan de haptotherapeut u bij helpen.

Kan haptotherapie gecombineerd worden met een andere therapie?

Ja, vaak kan dat. Het kan zijn dat gevoelde ervaringen u verder helpen dan praten alleen. Het kan ook zijn dat naast de haptotherapie, waar veel bewust wordt, het ordenen van gevoelens bij een psycholoog of psychotherapeut u helpt.

Als overleg tussen beiden gewenst wordt door uzelf, of door een van de therapeuten, kan dat alleen met uw toestemming.

Contact

Telefoon

06-55117858

Email

info@martijnroordink.nl

Adres

Haagweg 177
2281 AJ Rijswijk
(Routebeschrijving)

Koningin Wilheminastraat 20
2631 CW Nootdorp
(Routebeschrijving)

VVH registratie: 816A
AGB: 90107690
AGB praktijk: 90066794
KvK: 71499539